AV-løsninger

Vi gjør komplekse løsninger til enkle grensesnitt. Fokuset til bruker blir flyttet fra teknologi til presentasjon, det gjør gjennomføringen til en sømløs opplevelse.

Møteplasser

Det er i møter mellom mennesker verdier skapes. Mange bedrifter ser viktigheten av å bidra til et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Dette ved å ha en sammenhengende utforming for arbeidsplasser og naturlige møteplasser. De teknologiske mulighetene og deres utvikling endrer måten vi jobber og samhandler på.

Hybridkontor – muligheter for samhandling rundt sin egen arbeidsplass.

Praterom – små rom for telefon- eller videosamtaler, uten å forstyrre andre.

Møterom – samhandlingsrom, auditorier og beredskapsrom er kjente møteplasser.

Huddle Room – knutepunkt for samhandling, idédeling, presentasjon og problemløsning.

  Audiovisuell kommunikasjon

  Ny teknologi har gjort at alle har tilgang til videokonferanse enten via tradisjonelle videokonferansesystemer, mobile enheter eller via ditt skrivebord. Noen få tastetrykk gir muligheten til å snakke sammen ansikt til ansikt uansett lokasjon. Teknologien underbygger måten vi i dag jobber på med tettere relasjoner, mer effektivitet som gir raskere beslutninger.

  Tradisjonelle videokonferansesystemer – for møterom.

  Klientbaserte video – løsninger for din mobile enhet.

  WebRTC – videokonferanse gjennom din nettleser (Real-Time Communications).

  Skybaserte tjenester – knytter de forskjellige videokonferanseløsningene sammen (Pexip og Acano).

  Digital skilting

  Behovet for å kunne distribuere relevant sanntid informasjon til ansatte og kunder har aldri vært større enn nå. Dette løses gjennom det som kalles digital skilting. Kort fortalt din egen kommunikasjonskanal. Her tilpasser du innholdet i kanalen, som deretter distribueres ut til de knutepunkter/møteplasser hvor informasjonsdeling er ønskelig. På denne måten kan et budskap/informasjon distribueres målrettet.

  Innholdet i kanalen kan gjøres interaktivt så mottakerne av budskapet kan aktivt interagere med innholdet, og gjøre aktive valg for å finne frem sin spesifikke informasjon. Innholdet automatiseres så det til enhver tid er oppdatert med siste nytt for å unngå at informasjons flater blir statiske, og gjør at mottakerne mister interessen.

   Møbler og belysning

   Møteplasser skal inspirere og gi energi. Da har valg av riktige møbler og belysning mye å si. Vi samarbeider med forskjellige møbel- og lysleverandører for å kunne tilby våre kunder det komplette møterom tilpasset ditt behov. Ved å komme tidlig inn beslutningsprosessen, vil vi kunne skreddersy løsninger hvor kun det du trenger tilgang til, er synlig. Teknikken som gir deg mulighetene vil ikke være forstyrrende elementer i rommet.