Digital Signage (digital skilting)

Behovet for å kunne distribuere relevant sanntid informasjon til ansatte og kunder har aldri vært større enn nå. Dette løses gjennom det som kalles digital skilting. Kort fortalt din egen kommunikasjonskanal. Her tilpasser du innholdet i kanalen, som deretter distribueres ut til de knutepunkter/møteplasser hvor informasjonsdeling er ønskelig. På denne måten kan et budskap/informasjon distribueres målrettet.

Innholdet i kanalen kan gjøres interaktivt så mottakerne av budskapet kan aktivt interagere med innholdet, og gjøre aktive valg for å finne frem sin spesifikke informasjon. Innholdet automatiseres så det til enhver tid er oppdatert med siste nytt for å unngå at informasjons flater blir statiske, og gjør at mottakerne mister interessen.

Ta kontakt med oss

Vi kontakter deg når henvendelsen er mottatt for videre samarbeid.