Forretningsidé

Grunnleggerne av Phoenix Audiovisual er Daniel Wormnæs, Geir Juvdal og Jonn Kordahl, et trekløver som er svært utfyllende.

Det ligger mye tanker bak hvordan vi skal fremstå og drive Phoenix Audiovisual. Vårt DNA er verdiene våre:

– Arbeidsglede
– Nytenking
– Presisjon
– Engasjert

Vi ser en rød tråd på tvers av verdiene, de vil alle stimulere hverandre og de er alle like viktig. Verdiene skal gi en merverdi for alt vi gjør både som arbeidsgiver, ansatt, leverandør og som partner.

Vår bransje er i endring med raske teknologiskifter og stadig ny innovasjon. Vi vet at slik vi jobbet i går, jobber vi ikke i fremtiden. Phoenix Audiovisual skal være i tet, vi har erfaring og innsikt nok til både å drive bransjens utvikling videre samtidig som vi formidler rett løsning, rett kost-nytte og til rett tid til våre kunder.

Vi skal gjøre dette sammen med de beste partnerne, og vi skal behandle dem som partnere, ikke leverandører.