Fuglen Phoenix reiser seg!

4. november 2019

1. november 2019 endret Phoenix Audiovisual AS navn til FotoPhono Audiovisual AS. Navneskiftet er en viktig del av utviklingen for konsernet fremover etter at Phoenix Audiovisual AS kjøpte FotoPhono Imaging AS sommeren 2018. Dette oppkjøpet skapte behovet for å skape en enhetlig identitet og profil mellom selskapene, slik at vi best kan utnytte synergiene.

For å styrke vår markedsposisjon vil vi fungere som et selskap og operere under det felles navnet FotoPhono. Dette er hvor fuglen Phoenix reiser seg!

Alle de som er ansatt i Phoenix Audiovisual AS er tidligere ansatte i FotoPhono AS hvor de jobbet med audiovisuelle tjenester og løsninger. Denne delen av selskapet ble solgt ut i 2011 og den resterende delen av selskapet ble endret til FotoPhono Imaging AS. Når Phoenix Audiovisual AS kjøpte FotoPhono Imaging AS, var det ingen tvil om hva som skulle bli veien videre: Gjenreise merkevaren FotoPhono og samle begge selskapenes kompetanse i ett – for våre kunder, leverandører og partnere.

For mer om oss, se www.fotophono.no