Glass

  • Vi har gjort store serier med glasskunst for norske og utenlanske kunstnere. 
    Det minste glasstrykket vi har gjort er 10×10 cm,  det største er flere hundre kvadratmeter.
  • Vi trykker også på folie/film i kombinasjon med trykk direkte på glass.

Knut Brys bilder printet på glass. For Aspelin Ramm og Nrk.