Melding om oppkjøp

1. juni 2018

Phoenix Audiovisual kjøper FotoPhono Imaging

Phoenix Audiovisual AS, rådgiver og leverandør av audiovisuelle løsninger, kjøper alle aksjene i FotoPhono Imaging AS. Oppkjøpet vil komplettere og utvide begge selskapenes portefølje og styrke selskapene i sine markeder.

FotoPhono Imaging er spesialister innen foto, utsmykking, foliering og displaysystemer. Fokusområder for FotoPhono Imaging er fotoproduksjon, utstillingssystemer og storformat print på de fleste typer materialer. Phoenix Audiovisual gir FotoPhono Imaging større bredde og mulighet til å bli en total leverandør av lyd, lys og bilde løsninger til sine kunder.

Phoenix Audiovisual, som totalleverandør av møteplasser, vil få styrket sin markedsposisjon ved nå å kunne tilby flere elementer til møteplassen, som spesialdesignet tapet, foliering, tepper, utsmykning og akustikkplater med print med mer. Dette er elementer som skaper og gir møteplassen arbeidsglede og motivasjon.

 «Dette vil styrke FotoPhono Imaging. Med Phoenix Audiovisual som eier, har selskapet nå fått gode forutsetninger for videre vekst i det norske markedet. Den nye ledelsen i selskapet er alle kjent med virksomheten fra før, da samtlige kommer fra FotoPhono AS og hadde lang fartstid der», sier Inge Norum, tidligere daglig leder av FotoPhono Imaging.

«Vi er imponert over FotoPhono Imaging’s dyktige medarbeidere, og det solide og anerkjente fagmiljø de representerer. Vi ser derfor med stolthet frem til å bli en del av dette teamet. Vi er hjemme igjen», sier Jonn Kordahl, som vil sitte som daglig leder for begge selskapene.

I forbindelse med oppkjøpet vil FotoPhono Imaging AS være ett heleid datterselskap av Phoenix Audiovisual AS. Sett under ett vil vi være 20 ansatte og omsette for ca. 28 MNOK.

For mer informasjon:
Jonn Kordahl, daglig leder – mobil 920 99 069
Inge Norum, tidligere daglig leder – mobil 922 65 172

Kort historikk om selskapene:
FotoPhono AS ble etablert i 1962 som en lokal foto- og musikkforretning på Torshov i Oslo. Med årene ble fokuset flyttet over på audiovisuelle løsninger, samt spesialisering på fotoproduksjon, fotoforstørrelser og storformat montasje. I 2010 hadde FotoPhono 120 ansatte og en omsetning på 310 MNOK. Høsten 2011 ble FotoPhono AS kjøpt opp, og FotoPhono Imaging AS ble skilt ut som eget selskap. Phoenix Audiovisual AS ble stiftet 1. mars 2016 og eierne er alle fra tidligere FotoPhono AS.

www.phoenix-av.no  |  www.imaging.no