Miljø og resirkulering

Miljø og klima blir en stadig viktigere del av vårt samfunnsansvar.

Etter alle oppdrag tar vi med oss avfallet tilbake og sørger for at EE-avfall, plastemballasje, papp og emballasje-kartong blir kildesortert og leveres på gjenvinningsstasjonen slik at dette kan foredles til nye produkter.

Et annet sted vi kan påvirke miljøet positivt er å benytte miljøvennlige biler der dette er hensiktsmessig. Vi har til rådighet el- og hybridbiler i egen organisasjon som  disponeres av våre selgere og teknikere når det ikke er behov for å frakte store mengder varer eller verktøy.

Også i audiovisuelle løsninger har hensynet til miljø blitt ett viktig område for både produsent og for oss integratører. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om hvordan valg av rett løsning kan hjelpe din bedrift til å bli mer miljøvennlig.