Møteplasser

Det er i møter mellom mennesker verdier skapes. Mange bedrifter ser viktigheten av å bidra til et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Dette ved å ha en sammenhengende utforming for arbeidsplasser og naturlige møteplasser. De teknologiske mulighetene og deres utvikling endrer måten vi jobber og samhandler på.

Hybridkontor – muligheter for samhandling rundt sin egen arbeidsplass.
Praterom – små rom for telefon- eller videosamtaler, uten å forstyrre andre.
Møterom – samhandlingsrom, auditorier og beredskapsrom er kjente møteplasser.
Huddle Room – knutepunkt for samhandling, idédeling, presentasjon og problemløsning.

Vi leverer funksjonelle løsninger for møteplassene som er tilpasset for alle de mest brukte applikasjonene som Microsoft Teams (Skype og Skype for Business), Zoom, Cisco Webex, Google hangouts, mfl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.