Om oss

FotoPhono er din komplette rådgiver og leverandør av visuell kommunikasjon. Vi hjelper deg med prosjektledelse, audiovisuelle løsninger for møteplasser, digital skilting, wayfinding, installasjoner, kunstnerisk utsmykking og fotoproduksjon. 

Vår bransje er i endring med raske teknologiskifter og stadig ny innovasjon. Vi vet at slik vi jobbet i går, jobber vi ikke i fremtiden. FotoPhono skal være i tet, vi har erfaring og innsikt nok til både å drive bransjens utvikling videre samtidig som vi formidler rett løsning, rett kost-nytte og til rett tid til våre kunder. Dette skal vi gjøre sammen med de beste partnerne. 

Verdiene våre er vårt DNA: Arbeidsglede, Nytenking, Presisjon og Engasjert. 

Vi ser en rød tråd på tvers av verdiene, de vil alle stimulere hverandre og de er alle like viktig. Verdiene skal gi en merverdi for alt vi gjør både som arbeidsgiver, ansatt, leverandør og som partner. 

 

FotoPhono AS ble etablert i 1962 som en lokal foto- og musikkforretning på Torshov i Oslo. I 1991 ble avdelingen «Proff Lab» etablert, med fokus på fotoproduksjon, fotoforstørrelser og storformat montasje. Den endret navn til «Imaging» i 2006. I 2010 hadde FotoPhono 120 ansatte og en omsetning på 310 MNOK. Høsten 2011 ble FotoPhono AS kjøpt opp av Atea AS, og FotoPhono Imaging AS ble skilt ut som eget selskap. 1. juni 2018 kjøpte Phoenix Audiovisual AS alle aksjene i FotoPhono Imaging AS. Phoenix Audiovisual AS, rådgiver og leverandør av audiovisuelle løsninger, ble stiftet 1. mars 2016 og eierne er alle fra tidligere FotoPhono AS. Oppkjøpet vil komplettere og utvide begge selskapenes portefølje og styrke selskapene i sine markeder. Sett under ett vil vi være 20 ansatte og omsette for ca. 28 MNOK. Fra høsten 2019 fremstår vi igjen som et selskap: FotoPhono AS

 

 

 

 

Kontakt oss

FotoPhono Imaging AS
Postboks 514 Økern
0512 Oslo

+47 22 22 21 10
post@imaging.no

Besøk oss

FotoPhono Imaging AS
Alf Bjerckes vei 10
0582 Oslo

Åpningstider:
Man–fredag 08.00–16.00

FotoPhono Imaging

©2016–2019 FotoPhono Imaging AS
Org. nr: 997 352 262

Websider fra: Websidehjelp