Om oss

FotoPhono er din komplette rådgiver og leverandør av visuell kommunikasjon. Vi hjelper deg med prosjektledelse, audiovisuelle løsninger for møteplasser, digital skilting, wayfinding, installasjoner, design, kunstnerisk utsmykking og fotoproduksjon.

Vår bransje er i endring med raske teknologiskifter og stadig ny innovasjon. Vi vet at slik vi jobbet i går, jobber vi ikke i fremtiden. FotoPhono skal være i tet, vi har erfaring og innsikt nok til både å drive bransjens utvikling videre samtidig som vi formidler rett løsning, rett kost-nytte og til rett tid til våre kunder. Dette skal vi gjøre sammen med de beste partnerne.

Verdiene våre er vårt DNA: Arbeidsglede, Nytenking, Presisjon og Engasjert. 

Vi ser en rød tråd på tvers av verdiene, de vil alle stimulere hverandre og de er alle like viktig. Verdiene skal gi en merverdi for alt vi gjør både som arbeidsgiver, ansatt, leverandør og som partner.

Bransjemagasinet FotoPhono 01

Hvorfor velge oss

Kvalitet – Våre partnere skal være de ledende produsentene av audiovisuelle tjenester, produkter og løsninger på et globalt nivå.
Merverdi – Vår erfaring og kunnskap, kombinert med våre partneres enestående produkter, skaper de innovative løsningene som igjen skaper verdier for din bedrift.
Sømløst og varig – Vi legger stor vekt på brukervennlighet for å sikre den eksepsjonelle bruker opplevelsen. Dette gjøres gjennom våre fremtidsrettede løsninger, med logisk styring som krever mindre av brukerne.
Produktuavhengig – Vi skal avdekke våre kunders behov før vi anbefaler en løsning. Alle kunder er unike. De har sine behov, som må dekkes for å optimalisere sin verdiskapning.

GPA Logo
GPA Logo

Ta kontakt med oss

Vi kontakter deg når henvendelsen er mottatt for videre samarbeid.

Vår historie

FotoPhono AS ble etablert i 1962 som en lokal foto- og musikkforretning på Torshov i Oslo. I 1991 ble avdelingen «Proff Lab» etablert, med fokus på fotoproduksjon, fotoforstørrelser og storformat montasje. Den endret navn til «Imaging» i 2006. I 2010 hadde FotoPhono 120 ansatte og en omsetning på 310 MNOK. Høsten 2011 ble FotoPhono AS kjøpt opp av Atea AS, og FotoPhono Imaging AS ble skilt ut som eget selskap. Phoenix Audiovisual AS, rådgiver og leverandør av audiovisuelle løsninger, ble stiftet 1. mars 2016 og eierne er alle fra tidligere FotoPhono AS. 1. juni 2018 kjøpte Phoenix Audiovisual AS alle aksjene i FotoPhono Imaging AS. Dette oppkjøpet skapte behovet for å skape en enhetlig identitet og profil mellom selskapene, slik at vi best kan utnytte synergiene. 1. november 2019 endret Phoenix Audiovisual AS navn til FotoPhono Audiovisual AS. Navneskiftet er en viktig del av utviklingen for konsernet fremover. For å styrke vår markedsposisjon vil vi fungere som et selskap og operere under det felles navnet FOTOPHONO. Sett under ett er vi 17 ansatte og omsetter for over 39 MNOK.

Faktureringsinformasjon

FotoPhono AS
Besøksadresse: Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo
Postadresse: Postboks 514 Økern, 0512 Oslo
Telefon: + 47 22 22 21 10
EHF eller til e-post: faktura@fotophono.no
Organisasjonsnummer: NO 997 352 262 MVA