Print

Vi produserer bilder på mange forskjellige platetyper, bl.a. lettmateriale som kapa og PVC, samt mer robuste materialer som treverk, aluminium og plexi / akryl. Du kan også levere egne plater for print og montering hos oss, f.eks. en dør. Maks tykkelse er 5 cm. Platene (og tykkelsene) som vi produserer mest på er: kapa (5 / 10 mm), PVC (3 / 5 mm), aluminium (1,5 / 2 / 3 mm) og akryl (3–30 mm). I tillegg kan vi laminere overflaten for best beskyttelse, med blank, halvblank, matt og satin applikasjon.

Maskinparken vår

Canon Pro 6100

Kan printe i størrelser:

  • rullbredde 152,4 cm

SwissQprint Nyala2

Kan printe i størrelser:

  • 3,2 x 2 meter
  • opptil 4,5 x 3 meter med ekstrautstyr
  • 5 cm tykkelse
  • 3,2 meter rullbredde

Zund 3G XL3200

Kan konturskjære i størrelser:

  • 3,2 x 2,2 meter (større med beltebruk)
  • 5 cm tykkelse

Roll-X Multipurpose Applicator

Bearbeiding av overflater i størrelser:

  • rullbredde165 cm
  • bordlengde 3,5 meter

Colorado 1640

Kan printe i størrelser:

  • rullbredde 160 cm