Ferd AS

Vi finner løsninger for å tilpasse oss den nye hverdagen. Hyppig vask og desinfisering av overflater skader materialer som treverk, glass, o.l. Hos Ferd har vi montert beskyttende folie på møteromsbordene som tar vare på overflatene, i tillegg til å gi et nytt og mer moderne uttrykk til eksisterende møbler. Beskyttende folie kan monteres på de fleste bruksflater med eller uten print.