Montebello-senteret

Montebello-senteret. Mesnali ved Lillehammer.
  Fotokunst: Knut Bry.
Vi har produsert og montert.
www.tinagent.no / www.montebello-senteret.no