Norsk Sykepleierforbund

Tapeter med historiske bilder.
Stripete tapet er også printet hos oss.
Print på aluminium.
Plexi-logo i resepsjon.