OBOS Prosjekt AS

OBOS Prosjekt AS i Kværnerbyen, Oslo.
Bilder av fotograf Are Carlsen.
UV blekk på hvit aluminium med skjult oppheng.