Øvre Eiker bibliotek

Ny barneavdeling på biblioteket i Hokksund.
Print på 4 store plater, formskåret for å passe veggens konturer og limt på vegg.
Kunstner: Stian Hole