Sam Eyde videregående skole

«DYNAMO»
  Kunstner Nina Bang.
150 m2 – Trykk på film, montert innvendig på glassfasade.
Vår jobb har vært justering av farger i samarbeid med kunstner,
utvikling av prosjekt, printing og montering.
Foto: Werner Zellien