Sundvollen Hotell

Sundvolden Hotel utsmykket med bilder av fotograf Asle Svarverud.
Vi har produsert med print på aluminium og med skjult oppheng bak.