Toyota Skøyen

Kunde: Toyota avd. Skøyen. FotoPhono og Phoenix Audiovisual har sammen levert lyskasser i 300 x 250 cm. Print på tekstil for lyskasse (begge sider). Lyskasser er hevet en meter opp fra gulv med utfrest sort Valchromat-plater, satt sammen til kasser som holder vekt. Det er også levert sceneteppe, samt RGB LED belysning av bilene med kontrollsystem.