Utendørs utstilling på Operaen

11 store trekantsøyler
3 bilder på hver
Print på aluminium
Søyler i betong og rustfritt stål
Foto: Erik Berg
Oppdragsgiver: Media Edge Norway