Skanning

Filmskanning i formater fra 35 mm til 4×5” og panoramaformater 24×149 mm og 24×226 mm.

Ordforklaring
Råskann: Løst støv fjernes av oss. Filstørrelse etter ønske.
Proskann: Skann, all retusj, farge og kontrastjusteringer.

Skanning av bilder
Bilder opp til A3 skannes med flatskanner.
Større bilder avfotograferes med kamera.