Skanning

Filmskanning i formater fra 35 mm til 4×5” og panoramaformater 24×149 mm og 24×226 mm.

Ordforklaring
Råskann: Løst støv fjernes av oss. Filstørrelse etter ønske.
Proskann: Skann, all retusj, farge og kontrastjusteringer.

Skanning av bilder
Bilder opp til A3 skannes med flatskanner.
Større bilder avfotograferes med kamera.

Ta kontakt med oss

Vi kontakter deg når henvendelsen er mottatt for videre samarbeid.