Stillerom

  • Vi hjelper deg hele veien fra idé til løsning.
  • Fra skisser og arbeid med filer til produksjon og montering på stedet.
  • Om du ikke har tekst eller bildefiler klare, kan vi hjelpe deg med det.
  • Vi gir råd om materialvalg og detaljer i alle ledd av prosjektet.

Bibliotekenes Hus